Diensten > Inspecties

Camera inspectie

Door middel van een geavanceerd camerasysteem kunnen wij de binnenkant van uw schoorsteen- of ventilatiekanaal bekijken. Het voordeel hiervan is dat we zonder hak- en breekwerk problemen zoals knelpunten, verstoppingen en asbest kunnen opsporen. Tevens kunnen we de opbouw van uw huidige schoorsteenkanaal bekijken. Loopt het kanaal rond of vierkant? Uit welk materiaal bestaat uw schoorsteenkanaal? U krijgt helderheid in allerlei op het oog onzichtbare zaken.

Wanneer camera-inspectie?

  • Bij een verhuizing 

Neemt u een schoorsteenkanaal in gebruik waarvan u de geschiedenis niet kent? Dan raden wij aan om het kanaal van tevoren te laten nakijken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van scheurvorming of slechte voegen. Met een camera-inspectie voorkomt u verrassingen.

  • Na een schoorsteenbrand 

Jaarlijks komen er helaas nog steeds veel schoorsteenbranden voor. De oorzaken zijn vooral achterstallig onderhoud, foutieve aansluitingen of het stoken van een verkeerde brandstof. Bij een schoorsteenbrand heeft het rookkanaal flink te lijden. De temperaturen kunnen oplopen tot wel 700 °C. Uw schoorsteenkanaal kan behoorlijk aangetast worden, met onder andere scheuren tot gevolg. In de meeste gevallen werkt de brandweer met zwaar geschut om het vuur te doven, en ook dit kan schadelijk zijn voor uw schoorsteen. Het is dan ook zeer aan te raden na een schoorsteenbrand een camera-inspectie te laten uitvoeren en aan de hand van de resultaten verdere stappen te ondernemen. Valenteijn kan overigens de complete schadeafhandeling bij een schoorsteenbrand voor u verzorgen.

Geen overbodige luxe
Een gratis advies om uw rookkanaal preventief te laten controleren door middel van een camera-inspectie voorkomt vervelende verrassingen en hoge kosten in de toekomst. Een afspraak maken met de vakman is dan ook beslist geen overbodige luxe.

 

camera-inspectie%5f1