Privacyverklaring

Privacyverklaring

Valenteijn B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie goed wordt beveiligd. Deze privacyverklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot het opslaan van uw persoonsgegevens. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen en met welk doel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Voor het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om afspraken van onderhoud en garantie in te plannen;
 • Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

Persoonsgegevens die wij bewaren:

Valenteijn B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum van eerdere afspraken

Contactformulier:

Op onze website heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen via een contactformulier. Daar wordt u gevraagd enkele gegevens in te vullen, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. U kunt zelf kiezen welke gegevens u verstrekt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaartermijn:

Valenteijn B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Als u niet langer  in het systeem wilt staan, kunt u telefonisch of per mail een verzoek indienen en wordt u uit het systeem verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Valenteijn B.V. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@valenteijn.eu

Delen van persoonsgegevens met derden:

Valenteijn B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Valenteijn B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@valenteijn.eu

Contactgegevens:

Valenteijn BV
Rietveldenweg 9
5222 AP ’s Hertogenbosch

T: (+31)073- 6235401
E: gerard@valenteijn.eu
E: info@valenteijn.eu
W: www.valenteijn.eu